Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

ՀՀ գործադիր մարմինների տարածքային ծառայություններ

Հանրային ծառայություններ մատոցող կառույց

ՀՀ փաստաբանների պալատի Հանրային պաշտպանի գրասենյակ

Հեռ.` (+374 93) 22-48-62, (+374 77) 19-82-87

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601,ք. Եղեգնաձոր Անդրանիկի 12/4

Վեբ կայք` pastaban.am

Ֆաքս` (+374 10) 60-46-05

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Իրավաբանական ծառայությունների տրամադրում

 Մարզային համակարգող/հանրային պաշտպաններ՝ Մարգարյան Վահե, Ավագյան Փափազ

ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակը՝  համաձայն <<Փաստաբանության մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի, անվճար իրավաբանական ծառայություններ է տրամադրում հետևյալ անձանց.

 

1. Հանրային պաշտպանություն է համարվում սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում տրամադրվող անվճար իրավաբանական օգնությունը:

2. Անվճար իրավաբանական օգնությունը ներառում է`

1) խորհրդատվությունը` հայցադիմումների, դիմումների, բողոքների և այլ իրավաբանական բնույթի դատավարական փաստաթղթերի կազմում, ներառյալ` իրավաբանական տեղեկատվության տրամադրում.

2) ներկայացուցչությունը կամ պաշտպանությունը` քրեական, քաղաքացիական, վարչական և սահմանադրական գործերով:

3. Սույն հոդվածի իմաստով ներկայացուցչությունը կամ պաշտպանությունն իրականացվում է քրեական գործով մինչդատական վարույթում, Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանում:

4. Քրեական գործերով վարույթն իրականացնող մարմինը անվճար իրավաբանական օգնությունն ապահովում է հանրային պաշտպանի գրասենյակի միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում, կամ եթե դա է պահանջում արդարադատության շահը:

5. Հանրային պաշտպանի գրասենյակը, բացառությամբ քրեական գործով կասկածյալին կամ մեղադրյալին իրավաբանական օգնություն տրամադրելու, ինչպես նաև սույն հոդվածի 6-րդ մասում նշված դեպքերի, սույն հոդվածով նախատեսված անվճար իրավաբանական օգնությունը տրամադրում է հետևյալ անձանց`

1) Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի անդամներին.

2) 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամներին.

3) դատապարտյալներին.

4) ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված` 0-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքի անդամներին.

5) Հայրենական մեծ պատերազմի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողությունների մասնակիցներին.

6) գործազուրկներին.

7) միայնակ բնակվող կենսաթոշակառուներին.

8) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց.

9) փախստականներին.

10) Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր ապաստան ստացածներին.

11) անվճարունակ այն ֆիզիկական անձանց, որոնք իրենց անվճարունակությունը հաստատող հավաստի տվյալներ են ներկայացնում: Սույն կետի իմաստով անվճարունակ է համարվում այն ֆիզիկական անձը, որը չունի բավարար եկամուտ, համատեղ բնակվող աշխատող ընտանիքի անդամ, ինչպես նաև բացի անձնական բնակարանից, որպես սեփականություն չունի այլ անշարժ գույք կամ նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող արժեքի փոխադրամիջոց.

12) հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկանՀՀ վիճակագրական կոմիտե

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային վարչություն

Հեռ.` (+374 281) 2-23-71

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 24

Էլ. փոստ`

Գործակալության պետ`  Սևակ ՂազարյանՀՀ արդարադատության նախարարության

"Հայաստանի ազգային արխիվ" ՊՈԱԿ, Վայոց ձորի մարզային մասնաճյուղ

Հեռ.` (+374 281) 2-20-10

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր Շահումյան 5

Աշխատողներ` 3

Մասնաճյուղի վարիչ` Թագուհի Նազարյան

ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Վայքի գրասենյակ

Հեռ.` (+374 282) 2-13-71

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3801 ք. Վայք, Շահումյան 16

Գլխավոր մասնագետ՝   Գոհար Հարությունյան

ՀՀ արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արարատի և Վայոց ձորի մարզային բաժնի Վայոց ձորի տարածաշրջանային բաժանմունք

Հեռ.` (+374 60) 71-35-61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր,

Էլ. փոստ`

Բաժանմունքի պետ` Արտակ Կիրակոսյան

ՀՀ արդարադատության նախարարության Ջերմուկի նոտարական

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3701 ք. Ջերմուկ, Շահումյան 7/1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Նոտարական ծառայություն

Նոտար`  թափուր

ՀՀ արդարադատության նախարարության Վայքի նոտարական գրասենյակ

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3801 ք. Վայք,

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Նոտարական ծառայություն

Նոտար`   Լուսինե Սանթոյան

ՀՀ արդարադատության նախարարության Եղեգնաձորի նոտարական գրասենյակ

Հեռ.` (+374 281) 2-31-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Նոտարական ծառայություն

Նոտար` Սոնյա Պողոսյան

ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական գրանցման գործակալության Եղեգնաձորի սպասարկման գրասենյակ

Հեռ.` (+374 281) 2-33-62

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 24

Գլխավոր մասնագետ՝  Գարիկ ԳասպարյանՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության

Հայաստանի փրկարար ծառայության, Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչություն

Հեռ.` (+374 281) 2-20-61, (+374 60) 71-26-40

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601, ք. Եղեգնաձոր, Վ. Գևորգյան 1

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փրկարարական ծառայություն

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Վարչության պետ` Հակոբ Սարգսյան 

Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն, <Սեյսմիկ պաշտպանության Վայոց ձորի տարածքային ծառայություն> ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374 96) 03-07-74

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601, ք. Եղեգնաձոր, Վ. Գևորգյան1/ 2

Ծառայության մարզային համակարգող` Երեմ ՄուրադյանՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարարություն

<<Հայաստանի ռադիո-հեռուստատեսային ցանց>> ՓԲԸ Վայոց ձորի տարածաշրջանային բաժին

Հեռ.` (+374 281) 2-23-89

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 26

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` <ՀՀ ՌՑ> ՓԲԸ Վայոց ձորի տարածքային բաժին

Բաժնի պետ` Արթուր ԼևոնյանՀՀ դատական իշխանություն

ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի Վայքի նստավայր

Հեռ.` (+374 282) 2-25-95, 2-32-24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3801 ք. Վայք, Ջերմուկի խճուղի 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Դատական համակարգ

Դատավոր` Դավիթ Սարգսյան

ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի Եղեգնաձորի նստավայր

Հեռ.` (+374 281) 2-30-72, 2-27-70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 23

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Դատական համակարգ

Դատավոր`   Միքայել ԳրիգորյանՀՀ ԿԱ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի Վայոց ձորի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+374 281) 2-01-33

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Նարեկացի 18ա

Իրավաբանական տեսակը` Առանձնացված ստորաբաժանում

Բաժնի պետի ժ/պ՝ Ա. ՀամբարձումյանՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

ՀՀ ՀՀ ՊԵԿ ՀՕՀՎ թիվ 6(Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի) բաժին

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 20

ՀՀ ՊԵԿ հարկ վճարողների սպասարկման վարչության թիվ 12 բաժին

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Նարեկացի 8/3

 

ՀՀ ՓՀՎՀՏՎ ընթացիկ հսկողության թիվ 12 (Վայոց ձորի) բաժին

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 20ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հակահրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի Վայոց ձորի տարածքային բաժին

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601, ք.Եղեգնաձոր, Նարեկացի 8

Աշխատողներ` 3

Բաժնի պետ` Արմեն ՍարգսյանՀՀ Կառավարությանն առընթեր մարմիններ

ՀՀ ԿԱ կադաստրի կոմիտեի ,,Ջերմուկ,, սպասարկման գրասենյակ

Հեռ.` (+374 60) 47-42-66

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3801 ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 8

 Ղեկավար` Սուրեն Մարգարյան

ՀՀ ԿԱ կադաստրի կոմիտեի ,,Եղեգնաձոր,, սպասարկման գրասենյակ

Հեռ.` (+374 60) 47-42-65

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5

Ղեկավար`  Էդվարդ ՀովհաննիսյանՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության

Պատմական միջավայրի պահպանության Վայոց ձորի մարզային ծառայություն

Հեռ.` (+374 98) 10-58-82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Մոմիկի 2

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Ծառայության պետ`  Տիգրան ՀովհաննիսյանՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության

Արփայի ավազանի հիդրոլոգիական կայան

Հեռ.` (+374 281) 2-40-63

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան 15

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Կայանի պետ`  Արտյոմ Հովհաննիսյան

Ջերմուկի օդերևութաբանական կայան

Հեռ.` (+374 287) 2-24-22

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, թ. Ջերմուկ, Երևանյան խճուղի

 Կայանի պետ՝  Միհրան ՍտեփանյանՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Եղեգնաձորի անձնագրային բաժանմունք

Հեռ.` (+374 281) 2-47-03

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 18

Բաժանմունքի պետ՝  Վարդիթեր Հովհաննիսյան

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Ջերմուկի անձնագրային խումբ

Հեռ.` (+374 287) 2-14-05

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 3

Աշխատողներ` 2

Խմբի առաջատար մասնագետ`  Կարեն Հովհաննիսյան

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Վայքի անձնագրային խումբ

Հեռ.` (+374 93) 00-74-12

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք. Վայք, Երիտասարդականի փ. 2

Խմբի առաջատար մասնագետ` Սևադա Մարգարյան

ՀՀ ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության Ջերմուկի ոստիկանության բաժին

Հեռ.` (+374 287) 2-30-55

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3701, ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 3

Բաժնի պետ` Արմեն Արմենակյան

ՀՀ ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության Եղեգնաձորի ոստիկանության բաժին

Հեռ.` (+374 281) 2-22-61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 18

Բաժնի պետ՝ Հրազդան Կոստանյան

ՀՀ ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության Վայքի ոստիկանության բաժին

Հեռ.` (+374 282) 9-28-02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3801 ք. Վայք, Երիտասարդական փողոց 2

Բաժնի պետ`  Հայկ Բաբայան

ՀՀ ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչություն

Հեռ.` (+374 281) 2-54-44

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 1

Ֆաքս` (+374)10.59.06.32

Վարչության պետ՝   Տիգրան ԿարապետյանՏարածքային զինվորական կոմիսարիատներ

ՀՀ ՊՆ ԶԶՀԾ Վայոց ձորի մարզի տարածքային ստորաբաժանում

Հեռ.` (+374 281) 2-30-43, 2- 20-41

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Վահան Տեր Առաքելյան10

Զինվորական կոմիսար`  փոխգնդապետ Արմեն ՆահապետյանԲաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2024-07-15 14:53:08