Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Իրավական ակտեր

ՀՀ Օրենքներ

 Տարածքային կառավարման մասին  ՀՀ օրենքը

 

Ա

Ազդարարման համակարգի մասին  ՀՀ օրենքը

Աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին ՀՀ օրենքը

Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին  ՀՀ օրենքը

Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին   ՀՀ օրենքը

Աշխատանքային օրենսգիրք   

 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացում կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու եւ «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
 
Բ
 
 Գ

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին   ՀՀ օրենքը


Գյուղատնտեսական հողերի մելիորացիայի մասին   ՀՀ օրենքը

Գնումների մասին   ՀՀ օրենքը

 Ե

 Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը  


Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման եւ մանկական սննդի շրջանառության մասին   ՀՀ օրենքը

Զ

Զանգվածային լրատվության մասին   

Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին   

«Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
«Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 Զինանշանի մասին  

«Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

Ը

Ընտանեկան օրենսգիրք   

ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին 

Խ

Խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին   

«Խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

Կ

Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին 

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին  

Հ

Համայնքային ծառայության մասին   

«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մաuին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
«Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին   

Հանրակրթության մասին   

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Հանրային ծառայության մասին  

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Հասարակական կազմակերպությունների մասին  

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հողային օրենսգիրք   

ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
«ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
ՀՀ հողային oրենuգրքում լրացում կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին

Հողերի օգտագործման եւ պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին   


Հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու մասին   

«Հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Հողի հարկի արտոնությունների մասին   

«Հողի հարկի արտոնությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Պ

Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին «Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

«Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
«Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

Ս

Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին  

«Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Տ

Տեղական ինքնակառավարման մասին   

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Տեղական ինքնակառավարման մասին»

Տոների եւ հիշատակի օրերի մասին 

«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
«Տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

«ՀՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին  

Ք

Քաղաքաշինության մասին 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Քաղաքացիական ծառայության մասին 

Օ 

Օրգանական գյուղատնտեսության մասին  

«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Օրհներգի մասին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-07-03 18:13:40