Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

ՀՀ գործադիր մարմինների տարածքային ծառայություններ

Հանրային ծառայություններ մատոցող կառույց

ՀՀ փաստաբանների պալատի Հանրային պաշտպանի գրասենյակ

Հեռ.` (+37493) 22.48.62

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601,ք. Եղեգնաձոր Անդրանիկի 12/4

Վեբ կայք` pastaban.am

Ֆաքս` (+37410) 604.605

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 2

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Իրավաբանական ծառայությունների տրամադրում

 Մարզային համակարգող/հանրային պաշտպաններ՝ Մարգարյան Վահե, Ավագյան Փափազ

ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակը՝  համաձայն <<Փաստաբանության մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի, անվճար իրավաբանական ծառայություններ է տրամադրում հետևյալ անձանց.

 

1. Հանրային պաշտպանություն է համարվում սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում տրամադրվող անվճար իրավաբանական օգնությունը:

2. Անվճար իրավաբանական օգնությունը ներառում է`

1) խորհրդատվությունը` հայցադիմումների, դիմումների, բողոքների և այլ իրավաբանական բնույթի դատավարական փաստաթղթերի կազմում, ներառյալ` իրավաբանական տեղեկատվության տրամադրում.

2) ներկայացուցչությունը կամ պաշտպանությունը` քրեական, քաղաքացիական, վարչական և սահմանադրական գործերով:

3. Սույն հոդվածի իմաստով ներկայացուցչությունը կամ պաշտպանությունն իրականացվում է քրեական գործով մինչդատական վարույթում, Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանում:

4. Քրեական գործերով վարույթն իրականացնող մարմինը անվճար իրավաբանական օգնությունն ապահովում է հանրային պաշտպանի գրասենյակի միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում, կամ եթե դա է պահանջում արդարադատության շահը:

5. Հանրային պաշտպանի գրասենյակը, բացառությամբ քրեական գործով կասկածյալին կամ մեղադրյալին իրավաբանական օգնություն տրամադրելու, ինչպես նաև սույն հոդվածի 6-րդ մասում նշված դեպքերի, սույն հոդվածով նախատեսված անվճար իրավաբանական օգնությունը տրամադրում է հետևյալ անձանց`

1) Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի անդամներին.

2) 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամներին.

3) դատապարտյալներին.

4) ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված` 0-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքի անդամներին.

5) Հայրենական մեծ պատերազմի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողությունների մասնակիցներին.

6) գործազուրկներին.

7) միայնակ բնակվող կենսաթոշակառուներին.

8) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց.

9) փախստականներին.

10) Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր ապաստան ստացածներին.

11) անվճարունակ այն ֆիզիկական անձանց, որոնք իրենց անվճարունակությունը հաստատող հավաստի տվյալներ են ներկայացնում: Սույն կետի իմաստով անվճարունակ է համարվում այն ֆիզիկական անձը, որը չունի բավարար եկամուտ, համատեղ բնակվող աշխատող ընտանիքի անդամ, ինչպես նաև բացի անձնական բնակարանից, որպես սեփականություն չունի այլ անշարժ գույք կամ նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող արժեքի փոխադրամիջոց.

12) հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկանՀՀ Վայոց ձորի մարզի դատարաններ

ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի Վայքի նստավայր

Հեռ.` (+374) 282 2.25.95, 2.32.24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3801 ք. Վայք, Ջերմուկի խճուղի 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Դատական համակարգ

Դատավոր` Հենրիկ Դարբինյան

ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի Եղեգնաձորի նստավայր

Հեռ.` (+374) 281 2.30.72. 2.27.70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 18

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Դատական համակարգ

Դատավոր`   Գառնիկ ՍտեփանյանՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության Վայոց ձորի մարզային գործակալության Վայքի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+374) 282 2.20.23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3801 ք. Վայք,

Բաժնի պետ`  Լիլիթ Մնացականյան

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության Վայոց ձորի մարզային գործակալության Եղեգնաձորի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+374) 281 2.22.70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 24

Բաժնի պետ` Շահբազյան Անդրանիկ

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության Վայոց ձորի մարզային գործակալություն

Հեռ.` (+374) 281 2 27 71

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 24

Գործակալության պետ` Առուշան ՂազարյանՀՀ արդարադատության նախարարության

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության Վայոց ձորի մարզային բաժին

Հեռ.` (+374) 060 570.564

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 1/2

Աշխատողներ` 11

Բաժնի պետ` Արմեն Բաղդագյուլյան

ՀՀ արդարադատության նախարարության Ջերմուկի նոտարական

Հեռ.` (+374) 287 2.35.16

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3701 ք. Ջերմուկ, Շահումյան 7/1

Աշխատողներ` 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Նոտարական ծառայություն

Նոտար`  Ստեփան Ստեփանյան

ՀՀ արդարադատության նախարարության Վայքի նոտարական գրասենյակ

Հեռ.` (+374) 282 2.25.08

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3801 ք. Վայք, Լենինի 1

Աշխատողներ` 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Նոտարական ծառայություն

Նոտար`  թափուր

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Եղեգնաձորի բաժին

Հեռ.` (+374) 281 2.33.62, 93.39.51.60

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 24

Բաժնի պետ` Գարիկ Գասպարյան

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Վայքի բաժին

Հեռ.` (+374) 282 2.13.71

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3801 ք. Վայք, Շահումյան 16

Բաժնի պետ` Գոհար Հարությունյան

ՀՀ արդարադատության նախարարության Եղեգնաձորի նոտարական գրասենյակ

Հեռ.` (+374) 281 2.31.82

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Նոտարական ծառայություն

Նոտար` Սոնյա ՊողոսյանՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության

Արփայի գետավազանի հիդրոմետ կայան

Հեռ.` (+374) 281 2.40.63

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան 18

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Կայանի պետ`  Խաժակ Ավետիսյան

Հայաստանի փրկարար ծառայության, Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչություն

Հեռ.` (+374) 281 2. 20.61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601, ք. Եղեգնաձոր, Գևորգյան 1

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փրկարարական ծառայություն

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Վարչության պետՎահան Ռշտունի

Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն, <Սեյսմիկ պաշտպանության Վայոց ձորի տարածքային ծառայություն> ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+37496) 03.07.74

Մանրամասն ↓

Ծառայության մարզային համակարգող` Երեմ ՄուրադյանՀՀ բնապահպանության նախարարության

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի Վայոց ձորի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+374) 281 2 01 33

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Նարեկացի 18ա

Աշխատողներ` 6

Իրավաբանական տեսակը` Առանձնացված ստորաբաժանում

Բաժնի պետի ժ/պ՝  Ա. ՄարգարյանՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> ՓԲԸ ,<Արաքս> մասնաճյուղ, Եղեգնաձոր էլ.ցանց

Հեռ.` (+374) 281 2. 00. 01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Անդրանիկի 31

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 84

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ բաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղ

Ցանցի պետ` Գագիկ Սմբատյան

<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> ՓԲԸ ,<Արաքս> մասնաճյուղ, Վայք էլ.ցանց

Հեռ.` (+374) 287 2.12.22

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 301, ք. Ջերմուկ, Գործարանային 2

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ բաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղ

Ցանցի պետ` Արաքսյա ՂազարյանՀՀ Կառավարությանն առընթեր մարմիններ

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ,,Եղեգնաձոր,, սպասարկման գրասենյակ

Հեռ.` (+37460) 47 42 65

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5

Ղեկավար`  Էդվարդ Հովհաննիսյան

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմի ,,Ջերմուկ,, սպասարկման գրասենյակ

Հեռ.` (+37460) 47 42 66

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3801 ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 8

 Ղեկավար` Սուրեն Մարգարյան

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Եղեգնաձորի անձնագրային բաժանմունք

Հեռ.` (+374) 281 2.47.03

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 18

Աշխատողներ` 3

Բաժանմունքի պետ` Վարդիթեր Հովհաննիսյան

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Ջերմուկի անձնագրային խումբ

Հեռ.` (+374) 287 2.14.05

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 2

Խմբի առաջատար մասնագետ`  Կարեն Հովհաննիսյան

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Վայքի անձնագրային բաժանմունք

Հեռ.` (+37493) 00.74.12

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 3

Բաժանմունքի պետ` Սևադա Մարգարյան

ՀՀ ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության Ջերմուկի ոստիկանության բաժին

Հեռ.` (+374) 287 2.30.55

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3701, ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 3

Բաժնի պետ` Աշոտ Խաչատրյան

ՀՀ ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության Եղեգնաձորի ոստիկանության բաժին

Հեռ.` 281 2.22.61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 18

Բաժնի պետ՝ Արմեն Հարությունյան

ՀՀ ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության Վայքի ոստիկանության բաժին

Հեռ.` (+374) 282. 9.28.02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3801 ք. Վայք, Երիտասարդական փողոց 2

Բաժնի պետ`  Կարեն Սերոբյան

ՀՀ ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչություն

Հեռ.` (+374) 281 2.54.44

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 1

Ֆաքս` (+374)10.59.06.32

Վարչության պետ՝   Գ. ԱզիզյանՀՀ մշակույթի նախարարության

Պատմական միջավայրի պահպանության Վայոց ձորի մարզային ծառայություն

Հեռ.` (+374) 281 2.52.46

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Մոմիկի 2

Աշխատողներ` 14

Իրավաբանական տեսակը` ՊՈԱԿ

Ծառայության պետ` Մելանյա Դովլաթյան

Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալություն, Վայոց ձորի և Սյունիքի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+374) 98 809.057

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վայոց ձորի մարզ, 3601, ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 15, բն4

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 1

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Մշակութային հաստատություն

Բաժնի գլխավոր մասնագետ` Գրիգոր Բաբաջանյան

 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության

<<Վեոլիա-ջուր>> ՓԲԸ, <<Արևելք ՏՏ>> Եղեգնաձորի տեղամաս

Հեռ.` (+374) 281 2.35.44

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի թիվ 3

Աշխատողներ` 28

Իրավաբանական տեսակը` Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Տեղամասի պետ` Ջիվան Սարգսյան

<Եղեգնաձոր> ջրօգտագործողների ընկերություն

Հեռ.` (+374)281 2.54.83

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի թիվ 1

Էլ. փոստ`

Ընկերության գործադիր տնօրեն` Հազարապետ Նազարյան

"Հայաստանի ազգային արխիվ" ՊՈԱԿ, Վայոց ձորի մարզային մասնաճյուղ

Հեռ.` (+374)281 2.20.10

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր Շահումյան 5

Աշխատողներ` 5

Մասնաճյուղի վարիչ` Թագուհի ՆազարյանՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության

<Հայաստանի ռադիո-հեռուստատեսային ցանց> ՓԲԸ Վայոց ձորի տարածաշրջանային բաժին

Հեռ.` (+374) 281 2.23.89

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 26

Աշխատողներ` 43

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` <ՀՀ ՌՑ> ՓԲԸ Վայոց ձորի տարածքային բաժին

Բաժնի պետ` Լևոն ԼևոնյանՀՀ քաղաքաշինության նախարարության

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հակահրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի Վայոց ձորի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+374281)

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601, ք.Եղեգնաձոր, Նարեկացի 8

Աշխատողներ` 3

Բաժնի պետ` Արմեն ՍարգսյանՀՀ ֆինանսների նախարարության

ՀՀ ՀՀ ՊԵԿ ՀՕՀՎ թիվ 6(Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի) բաժին

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 20

Բաժնի պետ`  Վ. Սողոմանյան

 

ՀՀ ՊԵԿ հարկ վճարողների սպասարկման վարչության թիվ 12 բաժին

Հեռ.` 028139706

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Նարեկացի 8/3

Բաժնի պետ`  Գ. Մարգարյան 

ՀՀ ՓՀՎՀՏՎ ընթացիկ հսկողության թիվ 12 (Վայոց ձորի) բաժին

Հեռ.` 028139701

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 20

 Բաժնի պետ՝ Ս. ՂազարյանՏարածքային զինվորական կոմիսարիատներ

ՀՀ պաշպանության նախարարության Վայոց ձորի մարզային զինկոմիսարիատ

Հեռ.` (+374) 281 2.30.43, 2. 20. 41

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Վահան Տեր Առաքելյան10

Զինվորական կոմիսար` փոխգնդապետ Արմեն ՆահապետյանԲաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-03-05 21:17:12