Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Սոցիալական

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության

ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Եղեգնաձորի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+374) 281 2-50-00

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վայոց ձորի մարզ, ք.ºÕ»գݳÓáñ, 3601, Շահումյան 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Սոցիալական ծառայություն

Ֆունկցիան` կենսաթոշակների նշանակում, դրանց վերահաշվարկում, թաղման ծախսերի մասնակի փոխհատուցում, պատվովճարների և դրամական փոխհատուցումների նշանակում վճարում, անհատական <անձնավորված> հաշվառման համակարգի ստեղծում:
Սպասարկում է Եղեգնաձորի տարածաշրջանը

 Տնօրեն՝     Արտաշ Սահակյան

ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Ջերմուկի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+374) 0287 2-10-63

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վայոց ձորի մարզ, 3702, ք. Ջերմուկի , Ձախափնյակ, թիվ 2 մանկապարտեզի շենք

Ֆաքս` (+374) 287 2-10-55

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Սոցիալական ծառայություն

Ֆունկցիան` կենսաթոշակների նշանակում, դրանց վերահաշվարկում, թաղման ծախսերի մասնակի փոխհատուցում, պատվովճարների և դրամական փոխհատուցումների նշանակում վճարում, անհատական <անձնավորված> հաշվառման համակարգի ստեղծում:
Սպասարկում է Ջերմուկի տարածաշրջանը

 Տնօրեն՝  Արմեն Դանիելյան 

ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Վայքի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+374) 282 2-15-73

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վայոց ձորի մարզ, 3801, ք.Վայք, Շահումյան 16

Ֆաքս` (+374) 282 2-27- 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Սոցիալական ծառայություն

Ֆունկցիան` կենսաթոշակների նշանակում, դրանց վերահաշվարկում, թաղման ծախսերի մասնակի փոխհատուցում, պատվովճարների և դրամական փոխհատուցումների նշանակում վճարում, անհատական <անձնավորված> հաշվառման համակարգի ստեղծում:
Սպասարկում է Վայքի տարածաշրջանը
 

Տնօրեն՝  Արմեն Գրիգորյան

ՀՀ ԱՍՀՆ ''Զբաղվածության պետական ծառայություն'' գործակալության Եղեգնաձորի բաժին

Հեռ.` (+374) 281 2-21-52, 2-26-52

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վայոց ձորի մարզ, 3601, ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Սոցիալական ծառայություն

Կառույցի խնդիրներն են`
1. իրականացնել աշխատանք փնտրող անձանց հաշվառումը.
2. իրականացնել աշխատուժի արտաքին և ներքին տեղաշարժի կարգավորմանն ուղղված ծրագրեր, օժանդակել աշխատանք փնտրող անձանց` ընտրելու համար աշխատանք, իսկ գործատուներին ապահովել անհրաժեշտ մասնագիտություն և որակավորում ունեցող մասնագետներով,
3. տալ գործազուրկի կարգավիճակ և նշանակել գործազրկության նպաստ, կասեցնել կամ դադարեցնել գործազուրկի կարգավիճակը և գործազրկության նպաստի վճարումը,
4. կազմակերպել գործազուրկների, աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների, հողի սեփականատեր հանդիսացող աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցումը,
5. իրականացնել խոցելի խմբերի աշխատանքի տեղավորման աջակցության նպատակով աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագրեր.
6. հատուցել այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների նյութական ծախսերը.
7. կազմակերպել աշխատանքի տոնավաճառներ.
8. կազմակերպել մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող գործազուրկների և աշխատանք փնտրող, չզբաղված հաշմանդամների աշխատանքային պրակտիկան` գործատուի մոտ
9. աջակցել աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների համար աշխատատեղերի հարմարեցմանը գործատուի մոտ.
10. տրամադրել ֆինանսական աջակցություն գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներին` ձեռնարկատիրական գործունեության պետական գրանցման համար.
11. աջակցել վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպմանը։
Աշխատանք փնտրող են համարվում 16 տարին լրացած այն աշխատունակ անձինք, որոնք անկախ զբաղված լինելու հանգամանքից, աշխատանքի տեղավորման նպատակով դիմել են զբաղվածության պետական ծառայություն։

Տնօրենի պարտականությունները կատարում է Սամվել Ավետիսյանը

 

ՀՀ ԱՍՀՆ ''Զբաղվածության պետական ծառայություն'' գործակալության Ջերմուկի բաժին

Հեռ.` (+374) 287 2-13-74, 2-13-75

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Ջերմուկ Ձախափնյակ 7Ա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Սոցիալական ծառայություն

Կենտրոնի գործառույթներն են`

1. տարածաշրջանում աշխատաշուկայի վերլուծություն , պարբերական այցելություններ
գործատուների մոտ, թափուր աշխատատեղերի հավաքագրմում.
2. իրականացնել աշխատանք փնտրող անձանց հաշվառումը.
3. իրականացնել աշխատուժի արտաքին և ներքին տեղաշարժի կարգավորմանն ուղղված ծրագրեր, օժանդակել աշխատանք փնտրող անձանց` ընտրելու համար աշխատանք, իսկ գործատուներին ապահովել անհրաժեշտ մասնագիտություն և որակավորում ունեցող մասնագետներով.
4. տալ գործազուրկի կարգավիճակ և նշանակել գործազրկության նպաստ, կասեցնել կամ դադարեցնել գործազուրկի կարգավիճակը և գործազրկության նպաստի վճարումը.
5. կազմակերպել գործազուրկների, աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների, հողի սեփականատեր հանդիսացող աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցումը.
6. իրականացնել խոցելի խմբերի աշխատանքի տեղավորման աջակցության նպատակով աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագրեր.
7. հատուցել այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների նյութական ծախսերը.
8. կազմակերպել աշխատանքի տոնավաճառներ.
9. կազմակերպել մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող գործազուրկների և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպումը գործատուի մոտ.
10. աջակցել աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների համար աշխատատեղերի հարմարեցմանը գործատուի մոտ.
11. տրամադրել ֆինանսական աջակցություն գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներին` ձեռնարկատիրական գործունեության պետական գրանցման համար։


  Տնօրեն՝  Արմեն Գրիգորյան 

ՀՀ ԱՍՀՆ ''Զբաղվածության պետական ծառայություն'' գործակալության Վայքի բաժին

Հեռ.` (+374) 282 9-28-29, 2-26-61

Մանրամասն ↓

Հասցե` Վայոց ձորի մարզ, 3801, ք. Վայք, Շահումյան 14

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Սոցիալական ծառայություն

Կառույցի խնդիրներն են`

1. իրականացնել տարածաշրջանում աշխատաշուկայի վերլուծություն, պարբերական այցելություններ գործատուների մոտ, թափուր աշխատատեղերի հավաքագրում,
2. իրականացնել աշխատանք փնտրող անձանց հաշվառումը.
3. իրականացնել աշխատուժի արտաքին և ներքին տեղաշարժի կարգավորմանն ուղղված ծրագրեր, օժանդակել աշխատանք փնտրող անձանց` ընտրելու համար աշխատանք, իսկ գործատուներին ապահովել անհրաժեշտ մասնագիտություն և որակավորում ունեցող մասնագետներով,
4. տալ գործազուրկի կարգավիճակ և նշանակել գործազրկության նպաստ, կասեցնել կամ դադարեցնել գործազուրկի կարգավիճակը և գործազրկության նպաստի վճարումը,
5. կազմակերպել գործազուրկների, աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների, հողի սեփականատեր հանդիսացող աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցումը,
6. իրականացնել խոցելի խմբերի աշխատանքի տեղավորման աջակցության նպատակով աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագրեր.
7. հատուցել այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների նյութական ծախսերը.
8. կազմակերպել աշխատանքի տոնավաճառներ.
9. կազմակերպել մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող գործազուրկների և աշխատանք փնտրող, չզբաղված հաշմանդամների աշխատանքային պրակտիկան` գործատուի մոտ
10. աջակցել աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների համար աշխատատեղերի հարմարեցմանը գործատուի մոտ.
11. տրամադրել ֆինանսական աջակցություն գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներին` ձեռնարկատիրական գործունեության պետական գրանցման համար։

Տնօրեն՝  Սամվել Մնացականյան 

 Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-03-05 21:17:12