Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, առ` 04.12.2019

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին

Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի պետ` Արամ Կոստանյան

28-74-01, (0281) 2-25-22 (+374281) 2-44-38   էլ. փոստ

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ
I. Ը Ն Դ Հ Ա Ն ՈՒ Ր  Դ Ր ՈՒ Յ Թ Ն Ե Ր
1. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանի (այսուհետ՝ Մարզպետարան) աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) զարգացման, զբոսաշրջության և վերլուծության  բաժինը (այսուհետ՝ Բաժին) Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում է։
2. Բաժինն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետի (այսուհետ՝ Մարզպետ) որոշումներով և կարգադրություններով, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև բաժնի լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերով։
3. Բաժինը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է Մարզպետը` օրենքով սահմանված կարգով։
4, Բաժնի կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Մարզպետը։

II. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
5. Բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում՝
1) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման, կազմման և հաստատման աշխատանքների համակարգումը.
2) ապահովում է մարզի զարգացման ծրագրերի ներդաշնակեցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երկարաժամկետ և միջնաժամկետ ռազմավարական ծրագրերին` հաշվի առնելով մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի առանձնահատկությունները.
3) ապահովում է մարզային զարգացման ծրագրի ինստիտուցիոնալ կառույցների (մարզային հանձնաժողով, ոլորտային աշխատանքային խմբեր, մոնիտորինգի և գնահատման խումբ, մարզպետարանի ռեսուրս կենտրոն) համակարգված աշխատանքը.
4) ապահովում է մարզային զարգացման ծրագրերի մշակման մասնակցային գործընթացը, հրապարակայնությունը և գերակայությունների սահմանման թափանցիկությունը.
5) ապահովում է Մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի մոտ զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ անցկացվող խորհրդակցությունների և հանդիպումների կազմակերպման աշխատանքները, ինչպես նաև դրանց ընթացքում տրված հանձնարարականների կատարումը.
6) ապահովում է համագործակցությունը մարզային նշանակության նպատակային ծրագրեր իրականացնող պետական, միջազգային և այլ դոնոր կազմակերպությունների ու ծրագրերի հետ.
7) ապահովում է մարզի, մարզի համայնքների և այլ երկրների համապատասխան տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության աշխատանքների կազմակերպումը.
8) ապահովում է զարգացման ծրագրերի իրականացման մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքների ամփոփ հաշվետվությունների կազմումը.
9) յուրաքանչյուր տարվա համար ամփոփում է նախորդ տարվա ծրագրերի կատարողականի վերլուծությունը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համատեղ Աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով Մարզպետի հաստատմանն է ներկայացնում զարգացման տարեկան ծրագիրը` ըստ ոլորտների.
10) իրականացնում է ծրագրային քաղաքականության վերլուծություն, ցուցանիշների և թիրախների վերհանում և ազդեցությունների գնահատում.
11) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ անհրաժեշտ վերլուծական տեղեկատվության տրամադրումը Մարզպետին.
12) ապահովում է մասնավոր հատվածի, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված համագործակցության կազմակերպումը, կատարում իրավիճակի ուսումնասիրություններ և վերլուծություն, ներկայացնում առաջարկություններ կամ (և) ծրագրեր.
13) ապահովում է մասնավոր հատվածի և արդյունաբերության, սոցիալական (կրթություն, առողջապահություն, մշակույթ, սպորտ և սոցիալական պաշտպանություն), գյուղատնտեսության, բնապահպանության, քաղաքաշինության, մարզային ենթակառուցվածքների (ճանապարհներ, ջրային տնտեսություն, գազամատակարարում և այլն) ոլորտների զարգացման միտումների ու գերակայությունների բացահայտումը, այդ ոլորտների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակման համակարգումը և նպաստում դրանց իրականացմանը.
14) համակարգում է զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակման աշխատանքները մարզում և նպաստում դրանց իրականացմանը.
15) համակարգում է ինֆորմացիոն տեղեկատվական նոր համակարգերի մշակումը և ապահովում դրանց ներդրումը Աշխատակազմում.
16) իրականացնում է տեղեկատվական էլեկտրոնային շտեմարանների հարստացման աշխատանքները, ապահովում դրանց արդիականացումը և սպասարկումը:
17) իրականացնում է տարածքային կառավարման էլեկտրոնային համակարգի մարզային կայքէջի (բացառությամբ “նորություններ” բաժնից) ինֆորմացիոն սպասարկման (տեղադրման, թարմացման) և շտեմարանների վարման աշխատանքները:
18) կազմում և վարում է մարզի համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրերի էլեկտրոնային գրադարանը.
19) ապահովում է ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը` համայնքներից, հասարակական և մասնագիտական կառույցներից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին` մարզային զարգացման տեղեկատվական բազան համալրված վարելու, ինչպես նաև զարգացման ծրագրի իրականացման մասին Մարզպետի տարեկան հաշվետվությունը նախապատրաստելու և ներկայացնելու նպատակով:

 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-06-01 15:46:14