Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածքը

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ   ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ N 75  ՀՐԱՄԱՆԸ (19  մարտ  2021թ)  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ 07.01.2022-ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.05.2021-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2020-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, առ` 04.12.2019

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2019-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  08.01.2018-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.01.2017-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ  01.01.2016-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Արամ Կոստանյան

Արամ Կոստանյան

Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի պետ

 (0281) 2-25-22 (+374281) 2-55-08

Կենսագրություն

Արամ Աշոտի Կոստանյանը ծնվել է 1973թ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքում:
Կրթություն
1980-1990թթ. սովորել-ավարտել է Եղեգնաձորի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցը:
1990-1995թթ. սովորել է Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում:
Աշխատանքային գործունեություն
1997-1998թթ. աշխատել է Եղեգնաձորի հիվանդանոցում որպես տնտեսագետ,
1998-2001թթ. աշխատել է ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմում որպես սոցիալտնտեսական ծրագրերի վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ,
2001-2003թթ. աշխատել է ՀԳՓԲ-ում որպես վարկային գործակալ,
2003-2010թթ. աշխատել է ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմում որպես ընդհանուր բաժնի պետ,
2010թ-ից զբաղեցնում է ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի վերլուծության բաժնի պետի պաշտոնը:
Լրացուցիչ տեղեկություններ
1995-1997թթ ծառայել է ՀՀ ԶՈՒ-ում:
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝
ա) կազմակերպում է Վայոց ձորի մարզի /այսուհետ` Մարզ/ փոքր և միջին ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական համակարգի աշխատանքների մասին տեղեկատվության ստացման և վերլուծության աշխատանքները.
բ) միջոցառումներ է ձեռնարկում Մարզի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի և սպասարկման բնագավառներում տնտեսվարող սուբյեկների գործունեության ընդլայման և արդյունավետության ապահովման ուղղությամբ.
գ) կազմակերպում և համակարգում է մարզի սոցիալ-տնտեսական /ըստ ճյուղերի և բնագավառների/ զարգացման ռազմավարության և հիմնադրույթների մշակման աշխատանքները,
դ) ղեկավարում է մարզի զարգացման ծրագրի փոքր և միջին ձեռնարկությունների ոլորտային աշխատանքային խումբը համաձայն տարեկան աշխատանքային պլանի, տալիս է հանձնարարություններ և հետևում դրանց կատարմանը .
ե) կազմում է Մարզի ընթացիկ և հեռանկարային սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի նախագծերը և ներկայացնում մարզպետի հաստատմանը.
զ) մշակում է Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համալիր քառամյա ծրագրի նախագիծը.
է) կազմակերպում է Մարզի համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի նախագծերի կազմման աշխատանքները, վերլուծում է Մարզի համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ծրագրերի կատարման ընթացքը և արդյունքները ներկայացնում աշխատակազմի ղեկավարին.
ը) աջակցում է նոր արդյունաբերական կառույցների և հանգույցների ստեղծմանը, վերջիններիս գործունեության հաշվառմանը , տեղեկատվական գործառույթների աշխատանքների իրականացմանը, իր իրավասության սահմաններում ապահովում է նրանց կապը շուկայի հետ.
թ) կազմակերպում է մարզի սոցիալական աջակցության պետական ծրագրերի իրականացման աշխատանքները.
ժ) աջակցում է սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններին` սոցիալական ծրագրեր իրականացնելիս.
ժա) Մարզպետի հաշվետվությունների կազմման նպատակով մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և մարզային կազմակերպություններից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, վերլուծում և ներկայացնում մարզպետին.
ժբ) վերլուծում է մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքային ծրագրերի կատարման ընթացքը,
ժգ)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերա¬բեր¬յալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ժդ) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
ժե) ատեստավորումից առնվազն 2 շաբաթ առաջ ներկայացնում և իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական բնութագրերը.
ժզ) նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր.
ժէ) Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ժը) իր լիազորությունների շրջանակներում, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
ժթ) Աշխատակազմի ղեկավարին` ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ,
գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
ի) Աշխատակազմի ղեկավարին` ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իա) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.

Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ /սոցիալական երաշխիքներ/ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ /սահմանափակումներ/:
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-06-27 14:35:41